མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་ཤེས་རིག་སློབ་གླིང་ལ་མགོ་ལོག་ཁུལ་ལྗང་མདོག་གི་སློབ་གྲྭ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གནང་།
  ༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2021 ལོའི་ཟླ 5 ཚེས 8 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།