མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཁག་ལས་ཐོན་པའི་ནག་ཐང་བདམས་བཀོད།​
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2024 ལོའི་ཟླ 3 ཚེས 4 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» ཀུན་འདུས།» སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ། »མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཁག་ལས་ཐོན་པའི་ནག་ཐང་བདམས་བཀོད།
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཁག་ལས་ཐོན་པའི་ནག་ཐང་བདམས་བཀོད།​
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས 2016-01-31ལྟ་ཀློག (9748)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་ལས་ནག་ཐང་རི་མོ་བདམས་བཀོད།

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པ།   ལྷ་རིས་པ། ལྕགས་ཐར་ཚེ་རིང་།


དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།  ལྷ་བྲིས་པ། ཀླུ་བྱམས་ཚེ་རིང་། 


དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།  ལྷ་བྲིས་པ། རབ་འབྱོར་རྒྱལ།


དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ལྷ་བྲིས་པ། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།


དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ལྷ་བྲིས་པ། རྟ་མགྲིན་རྒྱལ།

མེ་ལོང་ལོ་དེབ་ལས་བཤུས།    རི་མོ་མཁོ་སྤྲོད་པ།  མེ་ལོང་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། 


རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། མགར་རྩེ་ཉི་ཟེར།  འབའ་སྣང་གྲོལ། ཨ་བུ་འབྲོང་།


སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་སྡེ་ཁག ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས།
དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ།
རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། rogu བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
23149017
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:QQ:3267109906
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།