༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 5 ཚེས 28 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།»ཀུན་འདུས།»བཅར་འདྲི།
ཀློག་གྲངས་མང་བའི་བརྩམས་ཆོས།
བོད་པའི་དྲག་རྩལ་དགེ་རྒན་དང་ལུས་རྩལ་ལུས་སྦྱོང་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་།
རྫ་སེར་ཤུལ་དགོན་གྱི་བྱང་ཆུབ་འོད་དྲ་བའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་གསུམ་པ།༽
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་གཉིས་པ།༽བརྙན།
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་དང་པོ།༽
ཨ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།༼སྨད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
ཨ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།༼སྟོད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
ཐང་དགེ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། ༼སྨད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
ཐང་དགེ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། ༼བར་ཆ།༽བརྙན།
ཐང་དགེ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། ༼སྟོད་ཆ།༽ བརྙན།
སོག་རྫོང་གི་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་དབང་ལྡན། ༼བརྙན།༽

བཅར་འདྲི།


བོད་པའི་དྲག་རྩལ་དགེ་རྒན་དང་ལུས་རྩལ་ལུས་སྦྱོང་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་།
སྤེལ་དུས:2016-10-1
གངས་ལྗོངས་ལུས་རྩལ་ལུས་སྦྱོང་སྤྲོ་སྐྱིད་མཐུན་གཉེར་ཁང་།
རྫ་སེར་ཤུལ་དགོན་གྱི་བྱང་ཆུབ་འོད་དྲ་བའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།
སྤེལ་དུས:2016-10-1
རྫ་སེར་ཤུལ་དགོན་གྱི་བྱང་ཆུབ་འོད་དྲ་བའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་གསུམ་པ།༽
སྤེལ་དུས:2016-07-1
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་གསུམ་པ།༽ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དྲ་ལམ་བརྙན་གཏ
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་གཉིས་པ།༽བརྙན།
སྤེལ་དུས:2016-07-0
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ བར་ཆ།༽བརྙན།
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ངོ་སྤྲོད། ༼ ཁག་དང་པོ།༽
སྤེལ་དུས:2016-07-0
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་འོས་སྦྱོར། ༼ སྟོད་ཆ།༽
ཨ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།༼སྨད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
སྤེལ་དུས:2016-05-1
ཨ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།༼སྟོད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
ཨ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།༼སྟོད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
སྤེལ་དུས:2016-04-2
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་དྲ་བའི་གསར་འགོད་པ་དམངས་ཁྲོད་དུ་བསྐྱོད་པ།
ཐང་དགེ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། ༼སྨད་ཆ།༽དྲ་ལམ་བརྙན་གཏོང་ཁང་།
སྤེལ་དུས:2016-04-2
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་དྲ་བའི་གསར་འགོད་པ་དམངས་​ཁྲོད་དུ་བསྐྱོད་པ།
ཐང་དགེ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། ༼བར་ཆ།༽བརྙན།
སྤེལ་དུས:2016-04-1
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་དྲ་བའི་གསར་འགོད་པ་དམངས་ཁྲོད་དུ་བསྐྱོད་པ།
ཐང་དགེ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། ༼སྟོད་ཆ།༽ བརྙན།
སྤེལ་དུས:2016-04-1
ཤེས་རིག་སློབ་གླིང་དྲ་བའི་གླེང་སྟེགས། ༼སྟོད་ཆ།༽ བརྙན།

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 11 )ཡོད།                པར་ངོས 1/2 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
6356578
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།