༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 12 ཚེས 7 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།»རྩོམ་རིག»བཅར་འདྲི།
བརྩམས་ཆོས་གསར་བ།
​ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དོགས་འདྲིར་ལན་བཏབ་པ།
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བློ་ད་ལྟ་དང་བསྡུར་ན་ཆེས་མ་འདང་ས་དང་ཞན་ཆ་ཡོད་དམ།
གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐོན་བླངས་པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ལྷ་རིས་པ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།