༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2020 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 20 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»འོས་སྦྱོར་གླིང་།
ནང་དོན་འཚོལ་ཞིབ་བྱང་བུ།
བརྩམས་ཆོས་ཁ་བྱང་གིས་འཚོལ།
རྩམ་ཆོས་གསར་བ།
སྒྲ་མདོ་མཚམས་སྦྱོར་ལྔ་བའི་ཟིན་བྲིས་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པ།
2020ལོའི་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་དུས་ཚོད་ཁྱབ་སྒྲོག་བྱས་འདུག
རེབ་གོང་མི་རིགས་རིག་གནས་ཕོ་བྲང་གི་སློབ་བསྡུའི་བརྡ་ཡིག
མཐོ་རྒྱུགས་ཀྱི་རེ་འདུན་རེའུ་མིག་སྐོང་དུས་འདི་དག་ལ་གཟབ་དགོས།
མཚོ་སྔོན་གྱི་མཐོ་རྒྱུགས་སློབ་བསྡུའི་བརྡ་ཡིག་ཞིབ་འདྲི་བྱེད་སྟངས།
དབྱིན་ཡིག་བརྡ་སྤྲོད་བོད་འགྲེལ་མ་དངོས་སུ་ཚོང་རར་འགྲེམ་པའི་བརྡ་ཐོ།
བརྩེ་བར་བརྒྱུས་པའི་ལོ་ཟླ།
འབའ་སྣང་གྲོལ་གྱི་དེབ་གསར་འགྲེམ་བརྡ།
རང་ངོ་ཤེས་ན་ཕམ་ཁ་ཉུང་།