སྔོན་ཐོན་ལས་ཁུངས་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་བྱ་དགའ།

        ངེད་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་2012ལོའི་འབྲིང་རིམ་ཆེད་ལས་སློབ་གྲྭར་རོགས་དངུལ་སྤྲོདཔའི་བྱ་བའི་སྔོན་ཐོན་ལས་ཁུངས་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གནང་།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།:   ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། སྤེལ་དུས:   2015-03-28 ལྟ་ཀློག (13127)