སློབ་གླིང་ཕ་སྐད་དོ་དམ་ཚན་ཆུང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཕ་སྐད་དོ་དམ་ཚན་ཆུང་།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།:   ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། སྤེལ་དུས:   2015-03-24 ལྟ་ཀློག (5623)