སྣང་རའི་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

སྣང་རའི་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

        སྣང་རའི་པདྨ་རིག་འཛིན་ནི1982ལོའི་ཟླ3པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྣང་ར་ཞང་སྒེར་སྡེ་བར་སྐྱེས།  ལོ་དྲུག་གི་སྟེང་ནས་སློབ་གྲྭར་འགྲིམས། ཆུང་དུས་ནས་རི་མོ་འབྲི་བར་ཤིན་ཏུ་དགའ། 2005ལོའི་ཟླ6པར་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཁག་རུབོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོའི་ཆེད་ལསསློབ་མཐར་ཕྱིན། 2011ལོའི་ཟླ6པར་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་དུབོད་ཀྱི་རི་མོའི་ལག་རྩལ་ཁ་ཕྱོགསཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 2005ལོའི་ཟླ་9པ་ནས2016ལོའི་ཟླ་6པའི་བར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་འབྲིང་དུ་མཛེས་རྩལ་དགེ་རྒན་གྱི་བྱ་བ་གཉེར་ལ། རྨ་ཆུ་རྫོང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོའི་སྲུང་སྤེལ་ལྟེ་གནས་སམ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་གཉེར་མྱོང་ཡོད།

    ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཁག་ཏུ་རི་མོའི་དགེ་རྒན་གྱི་བྱ་བ་གཉེར་བཞིན་ཡོད་ལ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བཟོ་རིག་མཛེས་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་སྒྱུ་རྩལ་སྡེ་ཁག་དུ་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་འབུམ་རམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་ཡོད།

འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་དཔལ།


ཚ་ཞང་འདན་མ།

བཙན་པོ།

མི་ལ་རས་པ་དང་ཕུག་རོན་དཀར་མོ།

སྐྱེ་འཆི།

སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་བཞུད་རྗེས།

ཨ་ཕ།

རིག་འཛིན།

ལྕགས་མོ་ཐར།

ཞི་བདེ་འབོད་པ།

གསར་འགོད་པ།  མཁའ་འགྲོ་རྒྱལ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།:   བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས:   2019-06-15 ལྟ་ཀློག (1762)