ན་གཞོན་རི་མོ་བ་འོད་དགའ་ལགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

    ན་གཞོན་རི་མོ་བ་འོད་དགའ་ལགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

   རི་མོ་བ་འོད་དགའ་ནི་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲོག་ཁྱིམ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས།  ༢༠༠༨ལོ་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་མཛེས་རྩལ་ལམ་དུ་གོམ་པ་སྤོས།
༢༠༡༡ལོར་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་ནས་མཐར་ཕྱིན།  ༢༠༡༢ལོར་ཕྱི་གླིང་བ་རྒན་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མའི་དྲུངས་ནས་ནུབ་ཕྱོབས་རི་མོ་སོགས་ལ་ལོ་ལྔའི་རིང་སྦྱང་པ་མི་དམན་པ་བྱས། ༢༠༡༤ལོར་pluteu photographerགངས་ལྗོངས་པར་ལེན་རུ་བའི་ཐུགས་ཁུར་འོག་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་Bill Ellzeyདང་Marv Rossལྷན་པར་ལེན་སྒྱུ་རྩལ་སྦྱངས།  ལོ་དེར་ཐེན་ཅིན་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ནས་佛象唐卡དངོས་ཟིན་གློག་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་བྱས།  ད་ལྟ་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་བོད་ཁུལ་ཀུན་ལ་རི་མོས་ལམ་ནས་བྱིས་པའི་ཀློག་དེབ་དང་ཡུལ་སྐོར་ལག་དེབ་ཁོར་སྲུང་རྟགས་མའི་མཚོན་དོན་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཇུས་འགོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

མཐོ་སྒང་བ།

འདོ་བ།

གསོལ་འདེབས།

སྐྱོ་གཉེར།

འཆམ་མཐུན།

འཕྱང་ངེ་།

དྭངས་གཙང་།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།:   བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས:   2017-11-01 ལྟ་ཀློག (4039)