ཀྲུང་གོའི་རི་མོ་བ་གྲགས་ཅན་གྱིས་བྲིས་པའི་རི་མོ་བདམས་བཀོད།

ཀྲུང་གོའི་རི་མོ་བ་གྲགས་ཅན་གྱིས་བྲིས་པའི་རི་མོ་བདམས་བཀོད།

 

རི་མོ་བ།    ཝང་ཧུའེ།

རི་མོ་བ།   ཝང་ཧུའེ།

རི་མོ་བ།   ཁྲེན་རུང་།

རི་མོ་བ།    མི་ཧྥུ།

རི་མོ་བ།   ཝང་ཧུའེ།

རི་མོ་བ།    ཝང་ཧུའེ།

རི་མོ་བ།   ཝང་ཧྲེ་མིན།

རི་མོ་བ།   ཝུ་ཝེའེ།

རི་མོ་བ།   ལི་ཁྲེང་།

རི་མོ་བ།   ལིའི་ཀུང་ལིན།

བརྩམས་ཆོས་མཁོ་སྤྲོད་པ།  མེ་ལོང་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།


 རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། མགར་རྩེ་ཉི་ཟེར།  འབའ་སྣང་གྲོལ། ཨ་བུ་འབྲོང་།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།:   བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས:   2016-01-26 ལྟ་ཀློག (1310)